Nikon designs a new sensor

Nikon set to beat first half profit forecast, says Nikkei